نیک پلیمر در یک نگاه

 • تاریخچه
 • مقدمه
 • ویژگیهای لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید(PVC-U)
 • مزیتهای لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید(PVC-U)
 • کاربرد های لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید(PVC-U)
 • تولید لوله برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان(PVC-U)طبق استاندارد 1-9119 یا    1-EN1329اروپا
 • تولید لوله برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی(PVC-U)طبق استاندارد ملی  1-9118 یا 1-EN1401اروپا
 • تولید لوله برای کاربرد های آبرسانی و فاضلابی و زهکشی تحت فشار (PVC-U)طبق استاندارد ملی2-13361 یا 2-EN1452
 • تولید لوله های سینتاش هیدروپول (PVC-U)تحت فشار تقویت شده(16بار و 20 بار)طبق استاندارد ملی 2-13361 یا EN12200
 • لوله های شیار دار پلی وینیل کلرید سخت(PVC-U)برای جدار چاه و زهکش
 • لوله های سه لایه (PVC-U)و سه لایه پی.وی.سی فوم
 • اتصالات پلی وینیل کلرید سخت(PVC-U)برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان طبق استاندارد ملی 1-9119
 • اتصالات جوشی تقویت شده
 • لوله های پلی اتیلن(PE)
 • طرحهای توسعه
 • واحد کنترل کیفیت(آزمایشگاه همکار استاندارد)
 • توصیه های نصب و اجرا
 • واحد تحقیق و توسعه
 • واحد قالب سازی
 • استاندارد و گواهینامه
 • افتخارات
   
   
 https://t.me/Hadi_fafa 
 
  http://uupload.ir/view/v4nz_کاتالوگ_اصلی.pdf/