شرکت نـیـک پـلـیـمــــر کردستان 

   موسسین : آقایان حاج عبدالرحمن نادر سور - منصور قدیمی - محمود نادرسرا

  شرکت نیک پلیمر در دیماه 1387 در شهرستان سقز تحت شماره 1171 جهت احداث کارخانه محصولات پلیمری ثبت گردیده و از فروردین 1388 با خرید زمین در فاز 2 شهرک صنعتی سقز

 عملیات ساختمانی شروع و هم زمان با خرید ماشین آلات و احداث تاسیسات مورد نیاز واتمام فاز اول عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات وراه اندازی آزمایشی جهت تولید لوله واتصالات 

 پی.وی.سی (P.V.C-U) ونهایتا"در مرداد 1389 موفق به اخذ پروانه بهره برداری و نشان استاندارد گردید وبعنوان طرح صنعتی نمونه استان انتخاب ولوح افتخار دریافت نمود.