برنامه های توسعه - نیک پلیمر

 

 

 

 

 

  تاریخ تقریبی اجراء طرحهای توسعه در دست اقدام 
93/7/1 1    تولید اتصالات چسبی از سایز 63 تا 200 میلیمتر از نوع دارای مادگی ونرگی  
93/9/1 2    تولید لوله های پلی اتیلن از سایز 12 تا 110 میلیمتر   
   
  طرحهای توسعه در حال بررسی بر اساس اولویت اجراء
   
  1    تولید اتصالات ازسایز 50 تا 160 میلیمتر از نوع پوش فیت (U)
  2    تولید لوله های پلی اتیلن از سایز 125 تا 630 میلیمتر
  3    تولید اتصالات از سایز 63 تا 160 میلیمتر از نوع فقط دارای مادگی 
  4    تولید لوله های 5 لایه 
  5    تولید لوله های کاروگیت پلی اتیلن از سایز 200 تا 1200 میلیمتر
   

 

 

 


       
       
       
      
       
  
   
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

عکس های طرح توسعه