واحد تحقیق و توسعه(R&D)

 

واحد تحقیق و توسعه شرکت نیک پلیمر با دریافت مجوز از سازمان

صنایع و معادن استان کرمانشاه به فعالیت خود رسمیت بخشید .این

واحد وظیفه بررسی نیازهای مصرف کنندکان صنعت لوله و اتصالات

پلیمری را داشته و در جهت خود کفائی داخلی ضمن تعیین نیاز بازار

و بررسی و بومی سازی با توجه به توانمندی موجود در شرکت

نیک پلیمر و امکانات قابل استفاده واحد های داخل کشور طرح

توسعه را نهایی و جهت آماده سازی و اجرا به واحد های مربوطه

ارجاع میدهد.

 

وظیفه دیگر این واحد تحقیق و بررسی در جهت بروزرسانی

تولیدات خط تولید با تکنولوژی روز دنیا تا حد امکان که میتوان

به مواردی همچون ثبت اختراع رینگ آب بندی و مقاوم ساز

فیزیکی در اتصالات و آماده سازی خط تولید با تکنولوژی روز

دنیا تا حد امکان،که میتوان به مواردی همچون ثبت اختراع

رینگ آب بندی و