اتصالات چسبی تخلیه فاضلاب و پساب ساختمانی

به رنگ سفید طبق استاندارد ملی ایران 1-9119 یا 1-EN1329 اروپا

 تنوع تولید بر اساس استاندارد از سایز 63 تا 160 میلیمتر طبق استاندارد ملی 9119

حوزه های کاربری B(داخل ساختمان)و BD(داخل ساختمان و محدوده بنای ساختمان بصورت مدفون در خاک)برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان کاربرد دارد.اتصالات تولیدی به رنگ سفید بصورت اتصال چسبی در بسته بندی کارتن عرضه

میگردد.اتصالات شرکت نیک پلیمر با طراحی خاص ضمن بهره گیری از بهترین ماشین آلات-مواد اولیه و فرمولاسیون تولید که کلیه نیاز های فنی و کیفی مهندسین و مجریان تاسیسات را فراهم میسازد،با ثبت اختراع رینگ آب بندی و مقاوم ساز

فیزیکی در اتصالات تحت شماره(91180)ثبت اختراعات و اجرائی نمودن این اختراع در اتصالات تولیدی نیک پلیمر ضریب اطمینان آب بندی در محل اتصال را چندین برابر نموده است.