معرفی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت نیک پلیمر کردستان:

شرکت نیک پلیمر کردستان با توجه به خط مشی کیفیت خویش،برخود لازم می داند تا با کنترل دقیق کیفیت مواد اولیه،فرایند تولید،محصول نهایی و نیز فرایند انبار وبارگیری محصول تولیدی مطمئن وبا بالاترین کیفیت ممکن را در اختیار مشتری قراردهد.بدین منظور این شرکت با ایجاد یکی از مجهزترین آزمایشگاههای کنترل کیفیت لوله و اتصالات PVC-U در کشور،کلیه آزمایش های الزامی مندرج در استانداردهای ملی وبین المللی را بر روی مواد اولیه و محصولات تولیدی خود انجام می دهد تا پس ازاحراز انطباق کامل نتایج آزمایش های مربوطه با استانداردهای ملی وبین المللی نتایج آن نیز به اطلاع مشتریان برسد.

 

 

آزمونها:

1-آزمون بررسی وضعیت ظاهری لوله (سطوح داخلی وخارجی،رنگ،نشانه گذاری)9119،9118،2-13361 ISIRI: 

الف:رنگ لوله هایPVC-Uباید در سراسرلوله به صورت یکنواخت باشد.

ب:سطوح داخلی وخارجی هنگام مشاهده با چشم غیر مسلح باید کاملا صیقلی،تمیز وعاری از شیار،تاول،ناخالصی،خلل و فرج یا سایر ناصافی های سطحی باشدوهر دو سر لوله باید به صورت عمود برمحور وعاری از پلیسه بریده شود.

ج:بر روی هرکدام از لوله های تولیدی شرکت نیک پلیمر نشانه گذاری خاصی صورت می گیرد که حاوی موارد ذیل است:شماره استانداردملی،نام تجاری نیک پلیمر،قطر اسمی،ضخامت دیواره،فشار اسمی برای لوله های آبرسانی،عبارت PVC-U،سفتی حلقوی لوله (لوله های فاضلابی)حوزه ی کاربرد (لوله های فاضلابی)،مهر استاندارد ملی ایران،تاریخ تولید ومشخصات شیفت تولیدی.

 

2-آزمون کنترل ابعادی(تعیین ضخامت دیواره،اندازه گیری قطر خارجی ومتراژ لوله ها):

1329،1401،1452DIN EN،2412،9119،9118،2-13361 ISIRI 

اندازه گیری ضخامت سطح مقطع لوله ها به صورت مرتب به وسیله کولیس های  دیجیتال کالیبره انجام می گیرد همچنین قطر خارجی لوله ها نیز به وسیله نوارهای مدرج(سیرکومتر)ودر طول یک شاخه از لوله انجام می گیرد.

 

3-آزمون تعیین دانسیته به روش غوطه وری1-7090 ISIRI:

مطابق استاندارد،چگالی لوله های PVC-Uباید بین 1350و 1460 کیلوگرم برمترمکعب باشد.درآزمایشگاه نیک پلیمرکردستان آزمون تعیین دانسیته،با غوطه ورسازی نمونه در آب مطابق استاندارد انجام می شود.

 

4-آزمون تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی:

2-13361ISIRI-4-7175ISIRI-921 EN -2-1452 DIN EN 

به منظور بررسی استحکام محصول در برابرفشار هیدرواستاتیکی،آزمون فوق با استفاده از دقیق ترین دستگاه های آزمون در آزمایشگاه نیک پلیمرکردستان انجام می پذیرد.در این آزمون نمونه لوله پس از بسته شدن دو انتهای آن توسط دودرپوش و هواگیری با آب به مدت 1 ساعت در یک حوضچه آب 20درجه سانتیگراد قرار می گیرد تا لوله با آب غوطه ور هم دما شود.سپس به مدت 1 ساعت تحت فشار داخلی ثابت استاندارد قرا داده می شود.این فشار با توجه به سایز لوله و ضخامت آن تعیین می شود.پیدایش هرگونه نقص در نمونه ها اعم از ترکیدگی،نشتی و ترک تا قبل از به پایان رسیدن مدت زمان مقرر به معنای مردود بودن محصول می باشد.

 

5-آزمون تعیین درصد تغییرات طولی (برگشت طولی) در برابر حرارت:

9119،9118،2-13361،7671 ISIRI 

برای انجام این آزمون قطعه ای از لوله با طول معین را در مدت زمان مشخص در یک محیط گرمایی که دمای معینی دارد قرار می دهند.بخشی از نمونه را علامت گذاری نموده و طول این بخش از لوله را تحت شرایط یکسان قبل وبعد از گرمادهی اندازه گیری می کنند.برگشت طولی به صورت درصد تغییرات طول نسبت به طول اولیه محاسبه می شود باید اشاره شود که بعد از گرمادهی در ظاهر نمونه نباید هیچ تغییری ایجاد شود.

 

6-آزمون تعیین مقاومت لوله در برابر ضربه (گردش ساعت-پاندولی):

9119،9118،2-13361 ISIRI-744 EN-8061 DIN 

از جمله آزمون های مهم در خصوص لوله های پلاستیکی آزمون ضربه می باشد.در این آزمون رفتار نمونه در برابر وارد آمدن تنش های خارجی ناگهانی استاندارد(ضربه)،مورد ارزیابی قرار می گیرد وبدین ترتیب مقاومت لوله در برابر ضربه تعیین می شود.این آزمون به روش Clock-the-Round(گردش ساعت)مطابق با استاندارد 744 ENانجام می گیرد.درصد شکست نمونه لوله ها در این آزمون باید کمتر از 10درصد باشد.

 

7-آزمون مقاومت لوله در برابر حلال دی کلرومتان 580 EN:

این آزمون در دمای C°15ومدت زمان 30دقیقه انجام می گیردونتیجتا نبایستی هیچگونه حمله ای به هیچ قسمت از سطح نمونه در تماس با حلال ایجاد شده باشد.این آزمون در آزمایشگاه نیک پلیمر کردستان برای تعیین میزان پخت درجه ژل شدن PVC-Uوتنظیم درجه حرارت های قالب انجام می گیرد.

 

 8-آزمون دمای نرمی ویکات(ISIRI 2414):

دمای نرمی ویکات دمایی است که در آن یک سوزن استاندارد تحت نیروی ثابت به میزان مشخصی در سطح نمونه ی مورد آزمایش نفوذ کند برای لوله های PVC-Uاین دما مطابق استاندارد ملی ایران 727 باید بالاتر از 79 درجه ی سانتیگراد باشد.

 

9-آزمون تعیین سفتی حلقوی لوله(Ring Stiffness):

ISO-2412 ASTM-2-16961 DIN-9119،9118،10607 ISIRI 9969-1446 EN 

این آزمون جهت تعیین مقامت لوله در برابر فشارهای خارجی اعمال شده انجام می شود،که این فشارها می تواند ناشی از بارمرده (فشار خاک) و یا بار زنده (بار ترافیکی) باشد.در صورت پایین بودن مقامت لوله در برابر فشار خارجی،لوله دو پهن شده و از حالت دایره ای خارج می شود،که این امر منجر به افت فشار در لوله می شود.

 

آزمایشگاه نیک پلیمر