(مؤسسین آقایان حاج عبدالرحمان نادرسور-منصور قدیمی و محمود نادر سرا)

شرکت نیک پلیمر کردستان در دیماه 1387 تحت شماره 1171 در استان کردستان شهرستان سقـــز ثبت گردیده از فروردین 1388 اقدام به اجرای عملیات ساختمانی واحداث کارخانه تــولیــد لوله واتصالات    P.V.C - U   در فاز 2 شهرک صنعتی سقز نموده وبا پشتوانه تجربه سهامداران خود توانسته با واردات و نصب ماشین آلات تولید


در کمتر از 15 ماه به مرحله تولید آزمایشی ونهایتا" در مرداد 1389 موفق به دریافت پروانه بهره بـــرداری از
اداره کل صنایع استان کردستان وپروانه استاندارد از مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی استان کردستان شده  و
بدلیل اجرای سریع واصولی پروژه بعنوان طــرح صنعتی نمونه در سال 1388 برگزیده شده واین امکان را محیا
نمود که برای اولین بار در غــــــرب کشور تولید لوله های  P.V.C -U را تا سایز  500mm  در انواع چسبی و
پوش فیت به نام خود ثبت نماید .
شرکت نیک پلیمــر با پشتوانه دانش فنی وتجربه چندین ساله مدیران خود توانسته از بدو شروع تولیداتی با کیفیت
 بسیار بالا وقابل رقابت در کیفیت وقیمت با کارخانجات صاحب نام را داشته باشد .
شرکت نیک پلیمـر توانائی تولید لوله های P.V.C - U را از سایز32-500میلیمتر در ضخامتهای مختلف بافشار
 کاری متفاوت طبق استانــداردهای جهانی وکشـــوری در انـــواع چسبی وپــوش فیت جهت مصارف ساختمانی  -
صنعتی - کشاورزی - شهرسازی - مخابراتی و پروژه های آب وفاضلاب ولوله های خـاص سفارشی را دارد .
شرکت نیک پلیمــر دارای بهترین موقعیت جغرافیائی جهت صادرات به کشور عراق است ونزدیکی به مرزهای
خروجی مریوان - بانه و پیرانشهر این امکان را به خریداران محترم میدهد که در کمترین زمان وبا کمترین 
هزینه کالاهای خود را به گمرکات ورودی کشور عراق انتقال دهند .
شرکت نیک پلیمــر با دریافت لوح وتندیس در امور واحد صنعتی نمونه - واحد استاندارد نمونه و واحد صادرکننده
نمونه در سالهای متعدد ومتوالی به اثبات رسانده که :
   نیک پلیمــــر نــامــــی نـیـک در صنــایــــع لـــولـــه واتصـــالات  P . V . C - U
 میبــاشــــــد .